Löttingelund Tomtägarförening investerade 2012 i ett eget fibernät. För Internet och bredbandstelefoni svarar  Ownit  och för TV svarar Bredbandsbolaget Båda företagen ingår i Telenor-koncernen.

 

Kostnad för bredband inkl. IP telefoni och TV (basutbudet) är 199 kr/mån. Enbart TV kostar 90 kr/mån. Mer info finns under menyerna TV, Bredband och IP-telefoni.

 

 

 

 

 

 


_________________________________________
Copyright © 2011 Löttingelund - Powered by C²MS