Elnätet

Vid strömavbrott till fastigheten ring Fortum 020-460000
Vid strömavbrott i huset kontakta elektriker (jourhavande elektriker)

Internet och bredbandstelefoni

OwnIT 08-525 07 300

Klotter

08-768 7000

Vatten och avlopp

Alltrac jour: 08-756 99 46

Vägbelysning

Gör felanmälan via https://service.taby.se/FFS alternativt via appen "Felanmälan Täy kommun"

TV

Telenor 020-222 222Anmäl fel inom Täby kommun med mobilen Med Täby kommuns Felanmälan-app kan du anmäla fel som t ex hål i gatan, klotter och trasig belysning inom Täby kommun direkt i mobilen. Med appen beskriver du felet och väljer plats i kartan genom GPS-positionering eller markering. Bifoga gärna en bild. Appen finns tillgänglig för plattformarna Android och Iphone och kan laddas ner kostnadsfritt från App Store och Google Play när du söker på ”Felanmälan Täby kommun”.

Om du hittar fel som utgör fara eller risk för olycka ring 08-55 55 90 00 månd-torsd 08.00-16.30 och fredag 08.00-16.00

Anmälan som gäller vägar inom området skall ske till ansvarig väghållare.

Täby kommun är väghållare för vägarna, som är markerade med blått.

Löttingelundsföreningarna är väghållare för vägarna, som är markerade med grönt. (Gäller ej för Skavlötsvägen, Löttingevägen till Svevia och anslutningarna till nyetableringarna FFAB och Stadia).