Löttingelund Tomtägarförening investerade 2012 i ett eget fibernät. För Internet och bredbandstelefoni svarar Ownit och för TV svarar Telenor. Ownit ingår i Telenor-koncernen.

Kostnad för bredband inkl. IP telefoni och TV (basutbudet) är 209 kr/mån. Enbart TV kostar 100 kr/mån. Mer info finns under menyerna TV, Bredband och IP-telefoni.

Enbart bredband går inte att beställa, måste ha TV för att kunna beställa bredband.

Digitalboxen från Telenor tillhör fastigheten och får ej tas med vid eventuell flytt.